AdTab. 56 mg tuggtabletter för hund (1,3–2,5 kg) – 3 st tuggtablett

AdTab. 56 mg tuggtabletter för hund (1,3–2,5 kg) – 3 st tuggtablett

AdTab. 56 mg, tuggtabletter för hund (1,3–2,5 kg) är ett receptfritt djurläkemedel i form av en tuggtablett för hundar som används för att behandla lopp- och fästingangrepp. Tabletten, som ges som en engångsdos i samband med mat, bör inte ges till hundar under 8 veckor eller som väger mindre än 1,3 kg. Doseringen är en tuggtablett per månad, som ges i samband med eller efter utfodring. Det är viktigt att läsa bipacksedeln före användning.   Den aktiva substansen i det veterinärmedicinska läkemedlet är lotaniler. Lotilaner är en aktiv substans som används för att bekämpa loppor och fästingar hos hundar. Den fungerar genom att störa nervsystemet hos dessa parasiter, vilket gör att de dör snabbt. När en katt tar en tablett med lotilaner börjar den verka mot loppor inom 12 timmar och mot fästingar inom 24 timmar. Effekten varar i en månad. Lotilaner hjälper också till att förhindra att fler loppor sprids i hundens omgivning. Det dödar loppor innan de hinner lägga ägg, vilket stoppar deras livscykel.   Produktinformationen är endast avsedd som allmän information och ersätter inte individuell medicinsk rådgivning. Vi strävar alltid efter att tillhandahålla korrekt och uppdaterad information, det är dock inte en garanti på att all information är fullständig eller aktuell. Läs alltid bipackssedeln innan användning! Rådgör med legitimerad veterinär eller farmaceut vid minsta osäkerhet. För information om djurläkemedlet läs vidare på fass.se.   Denna vara tillhandahålls av FirstVet Apotek AdTab är ett receptfritt djurläkemedel som används för att behandla lopp- och fästingangrepp hos hundar. Den aktiva substansen i AdTab är lotilaner. Det stör nervsystemet hos loppor och fästingar, vilket gör att de dör snabbt. AdTab bör inte ges till hundar under 8 veckor eller som väger mindre än 1,3 kg. Det är viktigt att läsa bipacksedeln före användning och att rådgöra med en legitimerad veterinär eller farmaceut vid minsta osäkerhet. Aktivt ämne:   Lotilaner (lotilanerum) 56 mg      Övriga ingredienser:    Cellulosa   Laktosmonohydrat   Mikrokristallin cellulosa med kiseldioxid   Torkad köttsmak   Krospovidon   Povidon K30   Natriumlaurilsulfat   Kolloidal kiseldioxid   Magnesiumstearat   Läs alltid bipackssedeln innan användning! Läs doseringsinformation på förpackning eller medföljande bipackssedel.   För oral användning. Administrera läkemedlet enligt tabellen nedan för en dos på 20–43 mg lotilaner/kg kroppsvikt.   Hundens vikt (kg) AdTab 56 mg AdTab 112 mg AdTab 225 mg AdTab 450 mg AdTab 900 mg 1,3–2,5 1         > 2,5–5,5   1       > 5,5–11,0     1     > 11,0–22,0       1   > 22,0–45,0         1 > 45 Lämplig kombination av tabletter           För hundar över 45 kg, använd rätt kombination av tillgängliga styrkor för den rekommenderade dosen. Underdosering kan leda till ineffektiv behandling och resistensutveckling. Bestäm kroppsvikten noggrant för korrekt dosering.   AdTab är välsmakande, tuggbara tabletter. Administrera en gång i månaden med eller efter mat.

Läs mer om AdTab. 56 mg tuggtabletter för hund (1,3–2,5 kg) – 3 st tuggtablett

AdTab. 56 mg tuggtabletter för hund (1,3–2,5 kg) – 3 st tuggtablett

Parasiter

Hitta AdTab. 56 mg tuggtabletter för hund (1,3–2,5 kg) – 3 st tuggtablett även hos:


Rulla till toppen