Feliway® Optimum – Starter Set (doftavgivare + flaska 48 ml)

Feliway® Optimum – Starter Set (doftavgivare + flaska 48 ml)

Katter har förmågan att producera feromoner som fungerar som ett osynlig avslappningsmedel. Ändå kan det alltid uppstå alltid situationer som orsakar verklig stress för din katt, till exempel om nu flyttar eller andra förändringar i miljön. Feliway® Optimum är utvecklat av en grupp forskare och innehåller en avancerad kombination av beståndsdelar som liknar kattens feromon. Det kombinerar olika budskap om välbefinnande som hjälper till att minska stress och ångest hos katter och hjälper dem att uppnå större välbefinnande, trygghet och balans. Doftavgivaren stoppas i ett eluttag och släpper då ut en innovativ sammansättning av feromoner i rumsluften, vilket kan bidra till mer harmoni och öka känslan av säkerhet. Medlet är endast märkbart för katter, andra djur i hushållet påverkas inte av det. För människor är Feliway® Optimum luktfritt och därför inte störande. Eftersom effekten är vetenskapligt bevisad rekommenderas Feliway® Optimum av veterinärer för att motverka stressrelaterade tecken som när katter tvättar sig överdrivet, klöser mycket, markerar inomhus, har dålig aptit eller tappar energin. Den kan också hjälpa till att minska spänningar och konflikter mellan katter och göra det lättare för en ny katt att vänja sig vid ett nytt hem och andra katter. Feliway® Optimum kan också användas hos veterinären metoder för att göra vistelsen behagligare för katter. Feliway® Optimum i överblick: Nebulisator för att minska stress hos katter, för alla livsstadier Lämplig för permanent användning Mot stress: ett stöd vid rädsla och stressiga situationer, förändringar (flytt, nya möbler m.m.), spänningar och konflikter med andra katter, att vänja vid en ny katt Ny, innovativ komposition: från olika feromoner, replik av feromonerna/må bra-meddelanden som katter avger Ökat välbefinnande: kan öka känslan av säkerhet och främja harmonin mellan katter Motverkar stressrelaterade symtom: till exempel minskad aktivitet, nedsatt aptit eller hos katter som tvättar sig överdrivet mycket, klöser eller kissar inne; hjälper katter att hitta sin balans och lugn igen Luktfritt för människor: stör inte Endast märkbart för katter: inga effekter på andra djur i hushållet Vetenskapligt bevisad effekt: rekommenderas av veterinärer Helt ofarligt och riskfritt: ingen lugnande effekt, inga biverkningar Mycket ekonomiskt Lätt att använda tack vare doftavgivaren för uttaget Innehåll: 48 ml (för upp till 70 m² bostadsyta) Räcker: cirka 30 dagar Notera: Om kattens beteende förändras eller den verkar stressad bör du alltid rådfråga din veterinär för att utesluta möjliga organiska sjukdomar som kräver behandling i förväg. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning. Förvaras utom räckhåll för barn och husdjur. Spraya inte i ögonen, på slemhinnor eller öppna sår. Vid kontakt med ögonen, skölj omedelbart med vatten och kontakta läkare. Vid förtäring, sök genast läkare och visa förpackningen eller etiketten.

Läs mer om Feliway® Optimum – Starter Set (doftavgivare + flaska 48 ml)

Feliway® Optimum – Starter Set (doftavgivare + flaska 48 ml)

Feliway

Hitta Feliway® Optimum – Starter Set (doftavgivare + flaska 48 ml) även hos:


Rulla till toppen