Hill's Prescription Diet Feline c/d Urinary Care Multicare Chicken (5 kg)

Hill's Prescription Diet Feline c/d Urinary Care Multicare Chicken (5 kg)

Detta är ett dietfoder som är tänkt att utgöra en del i en behandling och bör därför endast ges på veterinärs direkta inrådan. Så länge ditt djur äter detta foder rekommenderas att du söker veterinärvård minst var sjätte månad. Om ditt djurs hälsotillstånd försämras under tiden den äter detta foder bör du omgående söka veterinärrådgivning.HILL´S PRESCRIPTION DIET FELINE C/D Vid foderhantering av katter med struvitrelaterad sjukdom i nedre urinvägarna (FLUTD – Feline Lower Urinary Tract Disease) FLUTD är ett tillstånd som ofta hör samman med kristallbildningar i urinvägarna och som kan orsaka ett flertal olika smärtsamma symptom hos katten. De två vanligaste kristalltyperna som bildas i kattens urinvägar är: struvit och oxalat. Hills Prescription Diet Feline c/d är framtaget fAnvändningLöser upp samt motverkar att nya urinstenar bildasLöser upp sterila struvitstenar på så kort tid som 14 dagarFodret lämpas sig för långtidsutfodring

Läs mer om Hill's Prescription Diet Feline c/d Urinary Care Multicare Chicken (5 kg)

Hill's Prescription Diet Feline c/d Urinary Care Multicare Chicken (5 kg)

Problem med urinvägarna

Hitta Hill's Prescription Diet Feline c/d Urinary Care Multicare Chicken (5 kg) även hos:Rulla till toppen