Spray mot revirmarkering

Spray mot revirmarkering
Spray mot revirmarkering
Beskrivning av Spray mot revirmarkering

Get off spray 500ml hjälper dig att på ett effektivt sätt få bukt med markeringar från hundar och katter både inom-och utomhus. Innan du använder Get off behöver du tva bort all synlig avföring från det nedsmutsade området och eventuellet även tvätta det med wash and get off om det är kraftigt nedsutsat. Strö sedan ut Get off över området, en behandling håller i 12 timmar. Eftersom meddlet är skadligt för vattenlevande organismer bör det inte användas där det finns risk för exponering till vattenmiljön. Används inomhus i dörröppningar och på mattor, och utomhus i rabatter och gångar.

Läs mer om Spray mot revirmarkering...


Sök bästa pris på Spray mot revirmarkering hos: